בדיקת גז ראדון ע"י בודק מוסמך (בדיקה קצרת טווח)

1,440.00

הגעת בודק לביצוע בדיקת גז ראדון קצרת טווח, והפקת דו"ח בסיום.

הבדיקה מבוצעת ע"י בודק מוסמך שעבר הכשרה מקצועית מטעם המשרד להגנת הסביבה.

להמשך ביצוע הזמנה – בחרו תאריך

בדיקת גז ראדון ע"י בודק מוסמך (בדיקה קצרת טווח)

1,440.00